Kiểng độc từ bonsai tượng hình - Phần 2

98 0 1,4 K
33 đánh giá

8 tác phẩm Kiểng 'độc' của ông Đính

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 1: Tác phẩm “Rồng thiêng” (cây si) - Kiểng trung

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 2: "Bà Trưng ra trận" (cây sanh) - Kiểng trung

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 3: "Thằn lằn sấm” ký đá (cây bồ đề) - kiểng mini

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 4: “Rắn ngọc” (cây sứ) - Kiểng mini

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 5: “Kiêu hãnh” (cây sanh) - Kiểng trung

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 6: "Tê giác một sừng" uốn từ cây sanh

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 7: "Cổ thụ" (cây Gừa) - Kiểng mini 1,6 tấc

Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình - Phần 2

Hình 8: Tác phẩm "Con nai vàng" (cây Cần Thăng) - Kiểng mini

Thiên Lý - Vnexpress

Bình luận