Lễ hội chùa Phúc Hải được tổ chức từ ngày 1-3/3 hằng năm. Chùa Phúc Hải được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định của Bộ VH số 1207-QĐ/BT ngày 11 tháng 09 năm 1993. Đây thật sự là điểm hẹn văn hóa của người dân xã Hải Minh nối riêng và người dân Hải hậu nói chung.

Ảnh: Mỹ Nghệ Hải Minh